Typiskt svenskt?

Svensk kultur och typiskt svenskt, vad innebär egentligen det? I videon får han fram en hel del saker de allra flesta svenskar faktiskt känner igen. Det är hur man beter sig, vad man pratar om, hur man utrycker sig och olika högtider med mera.

Typiskt svenskt är bland annat att värna om våra traditioner, och det ska då gärna firas med mat. Det är midsommarfirande, julfirande, kräftskivor, sill och nubb och så vidare. Men det är ju mer än bara det. En annan typisk svensk sak är detta med att vi vill att det ska vara jämställt. Man ska även göra rätt för sig.

En annan sak är vår kärlek till djur och natur och det mycket tack vare att vi är en av få länder med allemansrätten.

Svensk kultur är att visa tacksamhet och respekt för sina medmänniskor. När vi handlar i en butik så tackar vi och kassabiträden varandra flera gånger innan vi lämnat butiken. 

Svensk kultur handlar även en hel del om vad vi gemensammt minns och hur man uppfattar saker. Allsång på Skansen, även det är väldigt svenskt, så väl som Bingolotto!

Mycket av det som är typiskt svenskt, det är vad du och jag gör i vardagen, utan att tänka så mycket på det. 

4 Jun 2021