Vad gör en etnolog?

Ja vad gör egentligen en etnolog? Det är en ganska svår fråga att ge ett enkelt svar på. Grejen är ju att en etnolog i sig kan inrikta sig på en mängd olika saker. Om man tjuvkikar lite på Wikipedias förklaring så kommer ordet etnologi från grekiskans ethnos, folk, och logia, vetenskap, med andra ord: läran om folk. Det inebär då att etnologi är ett sätt att studera människor som kulturvarelser i grupp. 

Den som introducerade termen i sig var en svensk man, vid namn Sven Nilsson. Han levde mellan 1787 och 1883. 

Etnologi har även kallats för folklivsforskning. 

Förstå samhälle och människa

Etnologi innebär att man ska kunna förstå samhället ur ett kulturperspektiv, det vill säga att ta utgångspunkt i människors erfarenheter, värderingar och genom idéer. Bland annat är det viktigt att ha kunskaper om kultur och identitet. Det för att kunna förstå hur saker som kön, etnicitet, sexualitet, klass, religion och ålder påverkar människors liv. 

Tre kända svenska folklivsforskare

Tre av de mest kända svenska folklivsforskarna är Bengt af Klintberg, Ebbe Schön och Jan-Öjvind Swahn. 

Bland den svenska allmänheten är af Klintberg kanske mest känd som författare till böcker om vandringssägner (klintbergare) och som programledare i det numera nedlagda radioprogrammet Folkminnen.

Ebbe Schön är det många som förknippar med att ha varit med i många många radio- och tv-program.

Även Jan-Öjvind Swahn är det många som sett på tv eller hört i radio.

Plugga etnologi

Etnologi är ett kulturvetenskapligt ämne som går att studera på flera högskolor och universitet. Den som studerar etnologi får lära sig hur man med hjälp av kvalitativa metoder kan förstå människors olika sätt att leva. Tidigt i utbildningen lär sig studenterna hur man kan arbeta med olika material och metoder som intervjuer, observationer och arkivmaterial.

Inom etnologi studeras hur olika grupper i samhället skapar sociala former och kulturella uttryck, ofta ligger fokus på människans vardagsliv. Man studerar till exempel föremål och materialitet, etnicitet och migration, tro och sed, kulturmöten, urbanitet och landsbygdsliv.

Du kan studera etnologi på universitet och högskola, både på grundnivå och avancerad nivå. Ämnet ingår också ofta i andra kandidatprogram, exempelvis inom journalistik och arkivarieprogram.

21 Jan 2021