Kultur

Kultur, det är ett ganska stort begrepp som omfattar en hel del olika saker. Det är litteratur, musik, konst, filosofi, dans, teater och så mycket mer. Definitionen av kultur är inte lätt att bestämma, utan det har en mycket vid beydelse. Det då de avser i vid bemärkelse all mänsklig aktivitet. Ordet i sig kkommer av latinets cultura som betyder ungefär "bearbetning", "odling" och "bildning" och som i sin tur härstammar från colo "odla".

Jag har ett stort intresse av det kulturella på flera olika sätt. Jag har det som yrke med. Min blogg kommer därmed handla om kultur på en mängd olika sätt. Jag kommer att skriva om författare jag gillar, om musik, konst, filosofi, etnologi, och allt annat runt detta. Sedan så kommer det även att dyka upp mer personliga inlägg om mig och min vardag.

[No blog posts to show ...publish here]