Kultur

Kultur, det är ett ganska stort begrepp som omfattar en hel del olika saker. Det är litteratur, musik, konst, filosofi, dans, teater och så mycket mer. Definitionen av kultur är inte lätt att bestämma, utan det har en mycket vid beydelse. Det då de avser i vid bemärkelse all mänsklig aktivitet. Ordet i sig kkommer av latinets cultura som betyder ungefär "bearbetning", "odling" och "bildning" och som i sin tur härstammar från colo "odla".

Jag har ett stort intresse av det kulturella på flera olika sätt. Jag har det som yrke med. Min blogg kommer därmed handla om kultur på en mängd olika sätt. Jag kommer att skriva om författare jag gillar, om musik, konst, filosofi, etnologi, och allt annat runt detta. Sedan så kommer det även att dyka upp mer personliga inlägg om mig och min vardag.

Många fördelar med att läsa böcker

18 Feb 2021

Det finns grymt många fördelar med att läsa böcker. Det är inte bara avkopplande eller nöje utan kan även vara bra för andra anledningar. Bland annat kan du förebygga demens genom att läsa mycket. Studier visar att hjärnan stimuleras när du läser.

En annan fördel är att det kan minska stress. Att sjunka in en historia gör att du för en stund glömmer bort dina egna bekymmer. Det sänker dina stresnivåer. 

Att läsa böcker ger dig även nya kunskaper, särskilt om du läser varierad litteratur. Sedan så förbättrar det även minnet. 

Läsning ger dig även fördelar så som att det stärker din analytiska förmåga, de stärker din empati och det lär dig även att hålla fokus. 

Andra fördelar är att du får ett större ordförråd samt att det gör dig lugn. 

Sen så är det ju inte fel att ha en stund för dig själv med en bra bok. Det ger så mycket att läsa. Ett annat sätt att läsa är att lyssna på ljudböcker. Det har kommit att bli allt mer poppis.

Vad gör en etnolog?

21 Jan 2021

Ja vad gör egentligen en etnolog? Det är en ganska svår fråga att ge ett enkelt svar på. Grejen är ju att en etnolog i sig kan inrikta sig på en mängd olika saker. Om man tjuvkikar lite på Wikipedias förklaring så kommer ordet etnologi från grekiskans ethnos, folk, och logia, vetenskap, med andra ord: läran om folk. Det inebär då att etnologi är ett sätt att studera människor som kulturvarelser i grupp. 

Den som introducerade termen i sig var en svensk man, vid namn Sven Nilsson. Han levde mellan 1787 och 1883. 

Etnologi har även kallats för folklivsforskning. 

Förstå samhälle och människa

Etnologi innebär att man ska kunna förstå samhället ur ett kulturperspektiv, det vill säga att ta utgångspunkt i människors erfarenheter, värderingar och genom idéer. Bland annat är det viktigt att ha kunskaper om kultur och identitet. Det för att kunna förstå hur saker som kön, etnicitet, sexualitet, klass, religion och ålder påverkar människors liv. 

Tre kända svenska folklivsforskare

Tre av de mest kända svenska folklivsforskarna är Bengt af Klintberg, Ebbe Schön och Jan-Öjvind Swahn. 

Bland den svenska allmänheten är af Klintberg kanske mest känd som författare till böcker om vandringssägner (klintbergare) och som programledare i det numera nedlagda radioprogrammet Folkminnen.

Ebbe Schön är det många som förknippar med att ha varit med i många många radio- och tv-program.

Även Jan-Öjvind Swahn är det många som sett på tv eller hört i radio.

Plugga etnologi

Etnologi är ett kulturvetenskapligt ämne som går att studera på flera högskolor och universitet. Den som studerar etnologi får lära sig hur man med hjälp av kvalitativa metoder kan förstå människors olika sätt att leva. Tidigt i utbildningen lär sig studenterna hur man kan arbeta med olika material och metoder som intervjuer, observationer och arkivmaterial.

Inom etnologi studeras hur olika grupper i samhället skapar sociala former och kulturella uttryck, ofta ligger fokus på människans vardagsliv. Man studerar till exempel föremål och materialitet, etnicitet och migration, tro och sed, kulturmöten, urbanitet och landsbygdsliv.

Du kan studera etnologi på universitet och högskola, både på grundnivå och avancerad nivå. Ämnet ingår också ofta i andra kandidatprogram, exempelvis inom journalistik och arkivarieprogram.